Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Upozornění pro uchazeče o studium