Masarykův ústav vyšších studií » Aktualizovaný příkaz rektora č. 21/2020