Masarykův ústav vyšších studií » HARMONOGRAM doplňovacích voleb do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí