Masarykův ústav vyšších studií » Termíny státních závěrečných zkoušek na MÚVS v září 2020