Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » COVID-19: možnost změny skladby předmětů [possibility to modify the composition of your registered subjects]