Masarykův ústav vyšších studií » COVID-19: možnost změny skladby předmětů [possibility to modify the composition of your registered subjects]