Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Dopis rektora ČVUT k epidemii koronaviru Covid-19