Masarykův ústav vyšších studií » Sdělení hygienické stanice