Masarykův ústav vyšších studií » Stav a perspektivy MÚVS