Masarykův ústav vyšších studií » Den otevřených dveří na MÚVS ve středu 13. března 2019