Masarykův ústav vyšších studií » Prezentace Strategického plánu pro Kolovraty