Masarykův ústav vyšších studií » Vyhlášení studentské grantové soutěže ČVUT na rok 2018