Masarykův ústav vyšších studií » Stáž na podporu zaměstnanosti absolventů v německých firmách