Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Stáž na podporu zaměstnanosti absolventů v německých firmách