Masarykův ústav vyšších studií » Zápisy, doporučené časové plány AR 2017/2018