Masarykův ústav vyšších studií » Erasmus+ Strategická partnerství po dvou letech úspěšně zakončen