Masarykův ústav vyšších studií » Komise pro státní závěrečné zkoušky v září 2017