Masarykův ústav vyšších studií » Adaptační den pro studenty 1. ročníků MÚVS