Masarykův ústav vyšších studií » Termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018