Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Aktualizované doporučené časové plány studia na LS 2016/2017