Masarykův ústav vyšších studií » Aktualizované doporučené časové plány studia na LS 2016/2017