Masarykův ústav vyšších studií » II. kolo voleb do AS ČVUT za nefakultní součásti ČVUT z řad studentů