Masarykův ústav vyšších studií » Studentská grantová soutěž pro rok 2017