Masarykův ústav vyšších studií » Zápisy do zimního semestru akademického roku 2016/2017