Masarykův ústav vyšších studií » Výsledky doplňovacích voleb do AS ČVUT v Praze – studentská komora