Masarykův ústav vyšších studií » Výjezdy v rámci Mimoevropských bilaterálních dohod