Masarykův ústav vyšších studií » Zavedení projektu „Profilace klíčových předmětů oboru Personální management v průmyslových podnicích“ do výuky