Masarykův ústav vyšších studií » Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017