Masarykův ústav vyšších studií » Zápas florbalového týmu MÚVS