Masarykův ústav vyšších studií » Vyhlášení soutěže Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů