Masarykův ústav vyšších studií » Cena Wernera von Siemense 2015