Masarykův ústav vyšších studií » Výsledky mimořádného kola přijímacího řízení do programu Řízení rozvojových projektů, oboru Řízení regionálních projektů