Masarykův ústav vyšších studií » Rozhovor o změnách ve Studijním a zkušebním řádu