Masarykův ústav vyšších studií » Adaptační den pro první ročníky MÚVS