Masarykův ústav vyšších studií » Mimořádné kolo pro přihlašování do programu Mimoevropské bilaterální dohody