Masarykův ústav vyšších studií » Výsledky přijímacího řízení pro rok 2015/2016