Masarykův ústav vyšších studií » Časový plán akademického roku 2015/2016