Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Časový plán akademického roku 2015/2016