Masarykův ústav vyšších studií » Studentská soutěž o vydání rukopisu magisterské práce