Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Studentský kompars pro fotografování interiérů MÚVS