Masarykův ústav vyšších studií » Setkání zástupců projektu Metamorfosa