Masarykův ústav vyšších studií » Konkurz na Studentského tajemníka