Masarykův ústav vyšších studií » Informace k zahájení výuky pro 1. roč. Bc. studia