Masarykův ústav vyšších studií » Upozornění pro uchazeče o studium