Masarykův ústav vyšších studií » Novoroční bowling SÚZ a SU ČVUT – 1. místo pro MÚVS