Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zápisy B221 Zimní 2022/2023

Zápisy B221 Zimní 2022/2023

 • Bakalářský studijní program

  Ekonomika a management

  U77C0003 (Z,ZK / 1P+1C) – Ekologie a technika

  Předmět patří do skupiny technických předmětů, tedy se týká 1. Bc., 2. Bc., 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (8. 9. 2022, 10.00 h) z 80 na 160 – dochází k doplnění dalšího výukového slotu (paralelky) – úterý od 14.15 h

  U63E0401 (ZK / 1P+1C) – Social and Political Impacts of Modern ICT

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce, tedy se týká 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (8. 9. 2022, 10.10 h) z 25 na 50 – dochází k doplnění dalšího výukového slotu (paralelky) – úterý od 10.45 h

  U16E0110 (Z,ZK / 1P+1C) – International Business Life

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce, tedy se týká 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (8. 9. 2022, 10.20 h) z 25 na 50 (z celkové kapacity se odečítají dosud nezapsaní studenti ERASMUS) – dochází k doplnění dalšího výukového slotu (paralelky) – středa od 14.15 h

  U04E0203 (ZK / 0P+2C) – Presentation Skills

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce, tedy se týká 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (8. 9. 2022, 10.30 h) z 20 na 26 – 2 paralelky po 13 místech (z celkové kapacity se odečítají dosud nezapsaní studenti ERASMUS).

  U04E0202 (ZK / 0P+2C) – Business Correspondence

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce, tedy se týká 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (8. 9. 2022, 10.40 h) z 20 na 30 – dochází k doplnění dalšího výukového slotu (paralelky), každá jednotlivá paralelka má kapacitu 15 míst – úterý od 12.30 h (z celkové kapacity se odečítají dosud nezapsaní studenti ERASMUS).

  pozn.: Ze skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce (5., 6. sem.) je nutné získat minimálně 9 ECTS. Není nutné si zapisovat vše v 5. semestru, předměty je možné zapisovat i v letním semestru.

  Navazující magisterský studijní program

  Projektové řízení inovací

  kombinovaná forma

  K16E0201 (KZ / 24B) – Agile Bootcamp

  Předmět patří do oborového zaměření Projektového řízení – 3. sem. Pro studenty se zaměřením Procesního řízení je předmět zařazen do skupiny PVP. V letním semestru je předmět v Doporučených časových plánech pro oborové zaměření Procesní řízení ve skupině PVP. Pokud se některý ze studentů oborového zaměření Projektové řízení nezapíše do 3. sem. z důvodu omezené kapacity, předmět mu bude přednostně (před zahájením zápisů) doplněn v příštím, tedy letním semestru (4. sem).

  Kapacita bude navýšena (8. 9. 2022, 10.50 h) z 25 na 36 se zachování současného (jednoho) výukového bloku (13.-15. 1. 2023).

 • Bakalářský studijní program

  Ekonomika a management

  U16E0103 (Z,ZK / 2P+2C) – Entrepreneurship and Business Plan

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce, tedy se týká 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (9. 9. 2022, 10.40 h) z 25 na 32 – dochází k doplnění dalšího výukového slotu (paralelky) ve středu od 12.30 h (z celkové kapacity se odečítají dosud nezapsaní studenti ERASMUS), každá jednotlivá paralelka má kapacitu 16 míst (4 týmy po 4 studentech).

  pozn.: Ze skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce (5., 6. sem.) je nutné získat minimálně 9 ECTS. Není nutné si zapisovat vše v 5. semestru, předměty je možné zapisovat i v letním semestru.

  U65C6301 (ZK / 2P+0C) – Právní aspekty ochrany spotřebitele

  Předmět patří do skupiny povinných předmětů, oborového zaměření Marketing, 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (9. 9. 2022, 11.00 h) z 50 na 80.

  Navazující magisterský studijní program

  Projektové řízení inovací

  kombinovaná forma

  K65C0103 (Z,ZK / 12B) – Public Relations

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů.

  Kapacita bude navýšena (9. 9. 2022, 10.00 h) z 20 na 50.

  K16C0101 (Z,ZK / 20B) – Balanced Scorecard

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů.

  Kapacita bude navýšena (9. 9. 2022, 10.10 h) z 30 na 50.

  K77C0007 (ZK / 12B) – Komunikační systémy a sítě

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných technických předmětů.

  Kapacita bude navýšena (9. 9. 2022, 10.20 h) z 30 na 50.

  K77C0009 (ZK / 12B) – Zavádění a řízení informační bezpečnosti

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných technických předmětů.

  Kapacita bude navýšena (9. 9. 2022, 10.30 h) z 30 na 50.

 • Bakalářský studijní program

  Ekonomika a management

  U16C5302 (ZK / 2P+0C) – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Předmět patří do skupiny povinných předmětů, oborového zaměření Personalistika, 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (12. 9. 2022, 13.00 h) z 30 na 40.

  U16E0105 (Z,ZK / 2P+2C) – Political Economy of International Trade Relations

  Předmět patří do skupiny povinně volitelných předmětů v cizím jazyce, tedy se týká 3. Bc.

  Kapacita bude navýšena (12. 9. 2022, 13.10 h) z 28 na 33.

  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

  U04L3104 (Z / 8B) – Anglický jazyk I

  Předmět patří do skupiny Povinně volitelné předměty – Skupina 5: Cizí jazyk

  Kapacita bude navýšena (12. 9. 2022, 13.20 h) z 30 na 55.

  U51C3302 (Z / 8B) – Úvod do psychologie osobnosti

  Předmět patří do skupiny Volitelné předměty.

  Kapacita bude navýšena (12. 9. 2022, 13.30 h) z 20 na 35.

  U51C3106 (KZ / 8B) – Edukace dospělých

  Předmět patří do skupiny Povinně volitelné předměty – Skupina 1: Rozšiřující odborné a pedagogické předměty (Učitelská propedeutika).

  Kapacita bude navýšena (12. 9. 2022, 13.40 h) z 40 na 45.