Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Podnikání a management v průmyslu