Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Slovo ředitelky k absolventům a k promocím

Slovo ředitelky k absolventům a k promocím

Vážení absolventi,

dovolte mi, abych Vás alespoň touto cestou oslovila a popřála Vám úspěšné vykročení do další etapy Vašeho života.

Musím říci, že rozhodování o tom, zda uskutečnit promoce nebo jejich konání zrušit, respektive odložit v případě magisterských programů, nebylo jednoduché. Současná epidemiologická situace není dobrá a v nejbližších dnech se dá  předpokládat její zhoršování. Nechci vystavovat riziku Vás, Vaše učitele a také Vaše rodiče a prarodiče, kteří by jistě rádi s Vámi strávili slavnostní chvilky. U příležitosti ukončení Vašeho studia Vás chci alespoň touto cestou pozdravit a popřát Vám do dalšího života hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.    

Promoce tradičně s sebou přináší chvilku zastavení, osobního bilancování, vzpomínek. Během náročného studia jste jistě zažili i chvíle nezdaru, dokázali jste je ale překonat. Získaný vysokoškolský diplom  tak potvrzuje nejen kvalitu Vašeho vzdělání, ale i Vaši schopnost jít za svým cílem. To budete potřebovat i nadále, protože několik desítek let aktivního života, které máte před s sebou, bude vyžadovat neustálé vzdělávání. Jak bude vypadat svět za třicet, čtyřicet let, v němž vy budete pracovat? Jaké nároky na Vás bude klást? Nikdo nezná přesné odpovědi.  Jsem ale přesvědčena, že ta další léta zvládnete dobře; odcházíte ze školy nejen se sumou znalostí, ale se schopností  dále se vzdělávat a kriticky přemýšlet.    

Končíte svá studia v podivné době, kterou možná historici jednou označí jako dobu „rouškovou“. Rouška může symbolizovat mnohé. Snahu umlčet, skrýt vlastní tvář, ale také symbolizuje  ohleduplnost a odpovědnost vůči svým blízkým a celé společnosti. V osobním, společenském i pracovním životě určitě přijdou křižovatky, kde se budete muset složitě rozhodovat. Nechť jsou pro Vás „roušky“ varováním i povzbuzením.

Až budete ukazovat diplom svým blízkým, nezapomeňte jim poděkovat, protože bez jejich podpory by Vaše cesta za vzděláním byla mnohem trnitější a možná i ne tak úspěšná. A mějte na paměti i Alma mater, univerzitu, jež Vám poskytla vzdělání, a jejíž jméno i pověst se do značné míry odvíjí od života a práce  jejích absolventů.  

S přáním ať se Vám daří dobře vykročit do další etapy života

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Pověřená řízením MÚVS ČVUT