Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Mail ČVUT – informace pro nově nastupující studenty od šk. roku 2020/2021

Masarykův ústav vyšších studií se rozhodl stejně jako některé další součásti ČVUT pro nově přijaté studenty od šk. roku 2020/2021 již automaticky nezakládat univerzitní emailové adresy a ČVUT bude používat jejich privátní emaily s tím, že v případě budete-li student mít zájem o tento email, tak si může požádat o školní email v univerzitní doméně …cvut.cz