Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Digital Process Management – A practical guide to optimize and transform a company’s workflows