Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » International Project Workshop Had Been Crowned by Success