Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Reference Koučink

Reference pro Specifický kurz pro kouče (CST – Coach Specific Training)

 • Kurz CST 25 byl pro mne skutečným zážitkem, který mi do života přinesl mnoho pozitivního a užitečného.

  Naučil jsem se zde používat nástroje, které můžu aplikovat jak v osobním životě, tak i v tom kariérním. A zejména pak v rámci koučovacích triád jsem si sám o sobě mnohé uvědomil.

  Tento kurz bych doporučil každému, kdo chce být lepší verzí sebe sama, což bylo mým hlavním cílem. 

  Troufám si říct, že mi absolvování tohoto kurzu změnilo život k lepšímu a já mu za to děkuji.
  Petr H. - účastník CST (červen 2022)
 • Ač jsem měl od kurzu celkem velká očekávání, což bývá často počátkem následného zklamání, tak tento kurz vše naplnil. Kurz mi občas přišel nesystematický a určitě by se dal vyladit obsah a návaznosti jednotlivých kategorí, nicméně to byly zanedbatelné drobnosti oproti diverzitě (v dobrém slova smyslu), kterou kurz přinesl a ukázal tak spousty koučovacích přístupů, což kvitovala velká část osazenstva. Diverzitu obecně vnímám jako největší přidanou hodnotu. Protože nejen já říkám - sto lidí, sto chutí. Proto každý si mohl z kurzu vzít, co ho zajímá, co mu sedí na jeho osobnost a bez výčitek svědomí se mohl pustit do koučování. Jak se konkrétní přístup dané osoby projeví v praxi je věc jiná a zvolený způsob nemusí být vždy úspěšný oproti šablonovým koučům, ale opět je na každém, jak se ke zpětné vazbě od klientů postaví a jak bude svou praxi budovat. Kurz bych zkrátka doporučil.

  Jakub C. - účastník CST (červen 2022)
 • Kurz byl a stále je pro mne významným zážitkem a zkušeností, kterou doporučuji každému, kdo se chce v životě posunou o krok dál. Děkuji všem lektorům i kolegům/kamarádům. Hanka

  Specifický kurz pro kouče na Masarykově ústavu vám jednoduše změní život, ať už se následně profesionálním koučem stanete či nikoliv. Změna je nevyhnutelná.

  Reference účastníků kurzu CST 24 - červen 2021
 • Kurz mi dal praktické znalosti a možnost si je vyzkoušet a dostat zpětnou vazbu.

  Ohromně profesionální, odborný kurz, skvěle zorganizovaný.

  CST 23 mě provedl dalšími kroky transformace. Bez CST si nedokážu ten posun představit.
  Reference účastníků kurzu CST 23
 • Kurz absolutně splnil má očekávání. Dodal strukturu, nástroje a neocenitelné zkušenosti a skvělou partu lidí navíc.
  Reference účastníka CST 23
 • CST je báječné propojení různorodých lektorů s různými přístupy a spoustou znalostí a zkušeností. Neskutečný přínos je možnost si již v rámci kurzu  vyzkoušet koučovací praxi a dostat možnost mentor-koučinku je k nezaplacení. Díky moc za vše!
  Reference účastníka CST 23
 • Skvělý a výborně organizovaný kurz, možnost poznat nejen koučink ale i sami sebe.
  Reference účastníka CST 22
 • Měla jsem možnost se seznámit s různými koučovacími styly, technikami a metodami, které mohu ve své praxi uplatnit a jsem za ně opravdu vděčná. Kurz byl velmi pestrý a naučila jsem se mnoho. Velmi doporučuji.
  Reference účastníka CST 22
 • „Velká rozmanitost zkušeností, dovedností a názorů lektorů mi dodává odvahu být sama sebou v praxi. Myšlenka toho, že mohu být průvodcem těm, kteří chtějí být prováděni, mě těší.“

  Reference účastníka CST 21
 • „Oceňuji skvělý výběr profesionálních koučů – lektorů, kteří studentům přednášejí poznatky a jsou jim oporou při vlastní cestě ke koučování“.

  „Profesionální přístup, velmi dobře organizovaný kurz.“

  „Výborný kurz pro začínající kouče.“

  Reference účastníka CST 20
 • „Velká rozmanitost zkušeností, dovedností a názorů lektorů mi dodává odvahu být sama sebou v praxi. Myšlenka toho, že mohu být průvodcem těm, kteří chtějí být prováděni, mě těší.“

  Reference účastníka CST 21
 • „Koučink je pro mě způsob, jak rozšířit obzory svoje a jiných. Děkuji za skvělý úvod do toho, jak to dělat.“

  Reference účastníka CST 21
 • -Oceňuji skvělý výběr profesionálních koučů – lektorů, kteří studentům přednášejí poznatky a jsou jim oporou při vlastní cestě ke koučování

  -Profesionální přístup, velmi dobře organizovaný kurz

  -Výborný kurz pro začínající kouče

  účastníci CST 19
 • „Moc děkuji za tento kurz, dal mi hodně uvědomění a změnu v soukromém životě.“
  Jan Píbil, účastník CST 18
 • "Chtěl bych celému týmu, který se o nás staral, poděkovat. Tento kurz mi pomohl najít způsob jak řídit firmu.“
  Tonda Solfronk, účastník CST 18
 • „Kurz byl skvělý, obohatil mě a splnil mé očekávání.“
  Účastník CST 18
 • „Super, skvělé, otevření nových obzorů, posunutí se v životě jiným – lepším – směrem!“

  „ Výborný kurz pro lidi, kteří se chtějí dále vzdělávat. Je to první krok k tomu, jak správně komunikovat s lidmi kolem sebe.“

  Reference absolventů 17. běhu CST kurzu
 • Nejlépe investovaný čas za dlouhou dobu! Už samotné setkání se všemi kouči-lektory bylo pro mě nesmírně inspirativní a velmi si ho vážím.

  Ing. Lenka Štěpánková


  Výteční lektoři, příjemné prostředí a skvělá parta začínajících koučů. Na tento kurz jen tak nezapomenu.

  Ing. Petr Vlasák
  Reference absolventů 14. běhu CST kurzu
 • Kurz byl pro mne úžasný tím, že se člověk mohl potkat s velmi zajímavými lidmi jak ze strany přednášejících, tak i ze strany posluchačů.
  Také jsme si mohli užít rozdílné osobnosti lektorů s jejich místy odlišným přístupem ke koučování a tím si lépe vytvořit vlastní pohled na náš vlastní koučovací proces. 
  Moc mne těší, že jsem se naučil měnit svět k lepším ne tím, že někomu "násilně" radím, ale tím, že mohu lidí doprovázet k pozitivní změně z jejich vlastního rozhodnutí. Což je pro mne velmi povzbuzující pocit.

  Děkuji všem lektorům, kolegyním za příjemné chvíle a pořadatelům za skvělou organizaci.

  Reference účastníka 13. běhu CST, Ing. Romana Doubravy
 • „Vynikající kurz nejen pro ty, kteří chtějí proniknout do tajů koučování. Nabízí zrcadlo a možnost dokonale poznat sami sebe.“

  „Profesionálně koncipovaný kurz s vynikajícím lektorským týmem.“

  „Chcete začít novou etapu života? Tady můžete!“

   „Vhodně strukturovaný kurz, který kombinuje teoretický základ s praktickým nácvikem, který je veden profesionálními a certifikovanými kouči.“

   

  Účastníci CST 12
 • Čistému koučování se nevěnuji, ale jako vedoucí pracovník se snažím, pokud k tomu jsou samozřejmě podmínky, uplatňovat koučovací přístup ke svým spolupracovníkům. Ale nejvíce využívám získaných znalostí a dovedností v sebekoučování. A musím říci, že jsem s výsledky svého snažení docela spokojen. Objevil jsem pro sebe velice účinný a efektivní přístup ke zvládání pracovních i osobních úkolů i krizových situací. Absolvovaný kurz Specifického tréninku pro kouče byl - podle mého soudu - velice zdařile koncipován a velice kvalitně obsazen koučujícími lektory. U nich jsem především oceňoval vysokou profesionalitu a různorodost přístupů a myšlenkových směrů, ze kterých vycházeli. Především bych zde rád zdůraznil perfektní výkony paní Ing. Mileny Židlické a pana Mgr. Václava Šnebergera, kteří byli mému způsobu vnímání nejblíže. Jsem toho názoru, že Váš kurz uspořádaný v logicky navazujících tematických blocích a obsazený výraznými a kompetentními osobnostmi byl nejenom efektivní a účinný, ale často spojen i s příjemnými zážitky.
  Ing. Bedřich Kubík
 • Kurz mi rozhodně rozšířil obzory, donutil změnit styl myšlení. Dalo by se říci, že můj pohled na můj život a lidi a situace kolem mě jsou nyní jiné - zajímavější, optimističtější. Nevsázím na jednu kartu, neboť vím, ze moznosti je spousta. Samozřejmě mi kurz poskytl znalosti a snad i dovednosti (to je již na mně) ohledně koučování samotného, stylu, techniky.
  Monika Kulová Skokanová
 • CST je program, který mi umožnil během relativně krátké doby komplexně porozumět teoretickým základům koučinku, prakticky zvládnout základní koučovací techniky a na vlastní kůži ochutnat sílu koučování – zažít pocit úlevy a radosti z vyřešení aktuálního problému. Velmi kladně oceňuji zajímavou skupinu lektorů – koučů, díky níž jsem snáze pochopil smysl koučování pro praktický život a šíři nepřeberných možností jeho aplikace.

  Mgr. David Másilka, Ph.D., projektový manažer, TNS AISA s.r.o.