Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Příspěvky MÚVS na mezinárodní konferenci Social Innovation and Community Aspects of Smart Cities​